پاورپوینت نظريه پردازان و مشاهير مديريت

پاورپوینت نظريه پردازان و مشاهير مديريت
مشاهیر مدیریت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پاورپوینت با موضوع نظريه پردازان  و مشاهير مديريت،در قالب ppt و در 296 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تئوری های کلاسیک سازمانآدام اسمیت وتقسیم کار (تخصص گرایی)چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گراییهنری فایول و اصول علم ادارهفعالیت های شش گانه سازمان صنعتیچهارده اصل فایولامرسون و ۱۲ اصل کاراییتیلور و مدیریت علمیهنری گانت و مدیریت علمی انسانی شدهماکس وبر و بوروکراسیبوروکراسی و انواع قدرتگیلبرت ها و حرکت سنجیگیولیک و ارویک و POSDCORBمکتب رفتار سازمانی یا روابط انسانی( نئوکلاسیک ها)فروید و ساختار شخصیت انسانسطوح شخصیتکرت لوین، نظریه میدانی شخصیت و مدل تغییرنظریه میدانی شخصیتفرآیند تغییر در سازمانهنری ماری و تئوری شخصیت انسانی و انواع نیازهاآلپورت و تئوری خصیصهاریکسون و مراحل رشد شخصیتآرجریس و تئوری رشد یافتگی و رشد نیافتگیتئوری های یادگیریپاولف و شرطی سازی کلاسیکاسکینر و تئوری تقویتباندورا و یادگیری مشاهده ایخلاصه فرایندهای منطقی موثر بر یادگیری مشاهده ایتئوری های نیاز در انگیزشالتون مایو و مطالعات هاثورنمک گریگور و جنبه ی انسانی سازمانتئوری X  و Yمازلو و سلسله مراتب نیازهامک کللند و تئوری انگیزه کامیابیانگیزه کسب موفقیت و توسعه اقتصادیخصوصیات افراد موفقیت طلبآلدفر و تئوری ERGفردریک هرزبرگ و تئوری انگیزش- بهداشتپورتر و لاولر، تئوری انتظار و سیستم پرداختتئوری های رهبریرهیافت رفتاریلیکرت و سیستم های مدیریتاستاگدیل و تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایوتانینبام و اشمیت و پیوستار رهبریبلیک و موتان و شبکه مدیریتانواع سبک های مدیرانرهیافت اقتضائیماری پارکر فالت و تاکید بر مشارکت گروهی و هماهنگیتئوری اقتضایی رهبریدرخت تصمیم گیریهرسی و بلانچارد و مدل چرخه عمر رهبری موقعیتیمدل چرخه عمر رهبری موقعیتیوارن بنیس و رهبری در مقابل مدیریتفرارسیدن مرگ بوروکراسیتفاوت رهبری با مدیریتباس و رهبری تبادلی و تحولیرهبری تبادلی (مراوده ای یا عملگرا)رهبری تحولی (دگرگونی یا تحول آفرین)گراین و دانسرو و تئوری مبادله رهبر- عضوسایر روانشناسان سازمانیهانس سلیه و سندروم سازگاری عمومیاریک برن و تجزیه و تحلیل تعاملیبکهارد و بهبود سازمانسولومون اش و آزمایشات مربوط به دنباله رویسازش با گروه (هم رنگ جماعت شدن)کارل ویک و نظریه حسگری سازمانیهاکمن و اولدهام و تئوری ویژگیهای شغلنظریات راجع به سیستمبارنارد و نخستین دیدگاه سیستمیتئوری پذیرش اختیارنوربرت وینر و سایبرنتیکبرتالانفی و تئوری عمومی سیستم هاکتز و کان و پنج خرده سیستم مرتبط با سازمانپنج خرده سیستم مرتبط با سازمانبولدینگ و سلسله مراتب سیستم هااستنفورد بیر و نوع شناسی سیستم هاجامعه شناسان سازمانمنتقدان بوروکراسیکارل مارکس و تئوری از خود بیگانگیمیشلز و قانون آهنین الیگارشیمرتون و نارسایی های بوروکراسیسلزنیک و نظریه نهادینارسایی های بوروکراسی از دیدگاه سلزنیکسازمان و نهاد از دیدگاه سلزنیکگولدنر و جلوه های مختلف بوروکراسیجلوه های مختلف بوروکراسیجون وودوارد و اثر تکنولوژی بر ساختارهومانز و گروه انسانیبلاو و اسکات و نوع شناسی سازمان هانوع شناسی سازمان هابارل و مورگان و پارادایم های جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمانمحیط سازمانیسیستم های سه گانه ی سازمانلارنس و لورش و سازمان و محیطامری و تریست، نوع شناسی محیط های سازمانینوع شناسی محیط های سازمانیهنن، فریمن و آلدریج و الگوی بوم شناسی سازمانففر و سالانسیک و تئوری وابستگی منابعقدرت و سیاست در سازمانفرنچ و راون و نوع شناسی قدرتاتزیونی و انواع قدرت و انواع وابستگیمیلگرام و آزمایشات قدرت، اختیار رسمی و اطاعتچایلد و مدل گزینش استراتژیکفرهنگ سازمانیهافستد و مطالعات فرافرهنگیمدل ابعاد فرهنگی هافستدشاین، فرهنگ سازمانی و مفروضات مدیریت درباره انسانچارلز هندی و انواع فرهنگ های سازمان، سازمان شبدری و مدیریت تضاددیل و کندی و فرهنگ های سازمانیاستراتژی در سازمانآنسف و فرآیند تصمیم گیری راهبردیچندلر و رابطه بین ساختار و راهبردمایلز و اسنو وانواع چهارگانه سازمان های استراتژیکپورتر و نیروها و استراتژی هااستراتژی های عام رقابتیتئوریهای تصمیم گیریآزبرن و طوفان مغزیسایمون و مدل تصمیم گیری رضایت بخشلیند بلوم و مدل تصمیم گیری جزیی- تدریجیسیرت و مارچ و الگوی ائتلاف در تصمیم گیریکوهن و اولسن و مدل سطل آشغال در تصمیم گیریدلبک و وان دون تکنیک گروه اسمینظریات راجع به کیفیتدمینگ و کنترل کیفیت فراگیرروش مدیریتی دمینگجوران و کنترل کیفیتدراکر و مدیریت بر مبنای هدفمراحل فرایند MBOپارکینسون و قوانین ویقانون ابتذال (کم مایگی یا تنگ نظری)ضریب بی کفایتی پارکینسونشوماخر و کوچک زیباستراسل ایکاف و انواع برنامه ریزیگراینر و مراحل رشد سازمان هاویلیام اوچی و تئوری Zاستراتژی های اصلی کنترلکوئین ومدل ارزش های رقابتی اثر بخشیمینتزبرگ و نقش های ده گانه ی مدیرانپیترز و واترمن و در جستجوی تعالیپیتر سنگه و سازمان یادگیرندههمر و چمپی و مهندسی مجددویژگی های عمومی در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار موفقیت آمیزویژگی های فرآیندهای مهندسی مجدد شده

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مشاهیر مدیریت مشاهیر مدیریت جهان مشاهیر مدیریت دکتر فرهنگی مشاهیر مدیریت کیفیت تحقیق مشاهیر مدیریت مقاله مشاهیر مدیریت پاورپوینت مشاهیر مدیریت پایان نامه مشاهیر مدیری تنظریه پردازان مدیریت نظریه پردازان مدیریت استراتژیک

تحقيق نفقه

تحقيق نفقه,تعاريف نفقه,دانلود مقاله نفقه,مقاله رشته حقوق,نفقه,نفقه در اسلام دانلود تحقيق نفقه دانلود فایل گفتار اول- تعریف نفقه:بند اول- معنای لغوی نفقه:برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:ریشه ی…

پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب

پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب اختلال انفجاری متناوب رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اختلال انفجاری متناوب،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنشانه هامشخصات حالت های انفجاریمیزان شیوععلل اختلال انفجاری متناوبعوامل…

پاورپوینت و تحقیق برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي

پاورپوینت و تحقیق برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي،در قالب ppt و…

تحقیق با موضوع تفاوت تبادل فرهنگ با تهاجم فرهنگی

ایران در معرض تهاجم فرهنگی,تبادل فرهنگ,تفاوت تبادل فرهنگ با تهاجم فرهنگی,تهاجم فرهنگی,تهاجم فرهنگی در ایران,تهاجه به فرهنگ ایران,فرهنگ ایران دانلود تحقیق با موضوع تفاوت تبادل فرهنگ با تهاجم فرهنگی دانلود فایل   من می خواهم…

تحقیق آموزش گام به گام شنا

بررسی شنا,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون شنا,پروژه آموزش شنا,تحقیق آموزش شنا,تحقیق تربیت بدنی شنا,تحقیق در مورد آموزش شنا,دانلود تحقیق آموزش شنا,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد شنا,مقاله شنا تحقیق آموزش گام به گام شنا رفتن…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فسا (واقع در استان فارس)

استان فارس,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان فسا,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت…

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع نگرش های شغلی و رفتار

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,دانلود کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,نکات کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان…

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران رفتن به سایت اصلی دانلود اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای…

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

پایان نامه پیرامون دفاع مشروع,پروژه دفاع مشروع,تحقیق در مورد دفاع مشروع,تحقیق دفاع مشروع,حقوق جزایی,دانلود تحقیق دفاع مشروع,کار تحقیقی دفاع مشروع,مقاله دفاع مشروع تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع رفتن به سایت اصلی…

تحقیق بانک داری

انواع بانکداری,بانکداری اسلامی,بانکداری الکترونیک,بانکداری در ایران,تاریخچه بانکداری,تحقیق بانکداری,تحقیق بانکداری الکترونیک,تحقیق درباره بانکداری,دانلود مقاله بانکداری,مشکلات بانکداری,مقاله بانکداری دانلود تحقیق بانک داری دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بانک داری، در قالب word و در 11 صفحه،…