كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

دانلود کارآموزی تعمیر موتور خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو,کارآموزی,کارآموزی تعمیر موتور خودرو,کاراموزی ایران خودرو کارورزی ایران خودرو,کاراموزی مکانیکی,گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو
دانلود كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

بستن دينام و استارت بر روي موتور

 

پس ازعمير دينام ( ژنراتور )و قبل از بستن
آن روي موتور بهتر است كه آنرا آزمايش نموده و از مقدار برق توليدي آن اطمينان حاصل
نمود .سپس آنرا بوسيله دو پيچ به بدنه موتور بسته و پيچ سومي كه معمولاًبراي تنظيم
تسمه پروانه است روي پايه كشوئي موقتاً بسته مي شود تا پس از تنظيم تسمه پروانه ، آنرا
سفت نمايند .

استارت موتور نيز پس از تعمير بايستي آزمايش
شده و بوسيله دو پيچ به بدنه موتور بسته شود .آزمايش استارت بدين طريق است كه استارت
را روي گيره رو ميزي بسته ( بين فك هاي گيره بايستي ورق آلو مينيومي قرار داد تا فشارهاي
وارده ، به بدنه استارت و يا دينام گرفته شود و يا اينكه در صورت نبودن ورق آلو مينيومي
ميتوان از پارچه يا سر نخ نيز استفاده نمود ).با اتصال قطبهاي مثبت و منفي باتري به
استارت ، آنرا آزمايش نموده ، در صورت جرقه زدن يا نچرخيدن استارت ، بايد عيب آنرا
پيدا كرده و رفع نمود .

25 – بستن صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ روي
فلايويل

صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ را روي فلايويل
قرار داده ، ابتداء پيچ هاي آنرا با دست بطور يكنواخت مي بندند . سپس شافت كلاچ مستعمل
( از ميله آهني نيز مي توان شافت مشابه را تراشيد ) را داخل سوراخ وسط صفحه كلاچ نموده
و انتهاي آنرا داخل بوش فلا يويل قرار  مي دهند

( بايد سعي شود تا صفحه كلاچ كاملاً در
وسط قرار گيرد زيرا مختصر انحراف شافت ،باعث خواهد شد كه موقع بستن موتور بر روي اتومبيل
، شافت كلاچ بآساني جا نيافتد). حالا پيچ هاي خورشيدي كلاچ را با آچار مدرج و با گشتاور
معيني (طبق جدول 1و2) سفت نموده وشافت مستعمل مخصوص سنتركردن را بيرون ميآورند. در
بعضي از موتور ها عوض خورشيدي كلاچ ، مجموعه اي از صفحه فشار دهنده (چدني كلاچ) انگشتي
هاي كلاچ ، فنر وپوسته كلاچ استفاده مي شود كه پس از بازديد وجمع كردن آنها ، انگشتي
ها بايستي روي صفحه مسطح كاملا تنظيم گردد.

توجه : در موقع تعمير موتور ، صفحه كلاچ
و بلبرينگ كلاچ (زغال كلاچ )، حتما بايدعوض شوندزيرا هزينه تعويض بعدي،چندين برابرقيمت
اين دوقطعه خواهد بود.

بخش دوم ـ تعمير سيلندر

1 ـ 
سا ئيدگي سيلندر و علل آن

كه 80000هزار كيلومتر كار كرده مقدار سائيدگي
در قسمت بالا 0085/0 اينچ ( 21/0 سيلندر هاي موتور در ابتدا بشكل استوانه كامل بوده
ولي به تدريج كه موتور كار مي كند سائيده شده وپس از مدتي شكل مخصوصي را بخود ميگيرند
همانطوريكه در شكل ديده ميشود ، در مسير حركت پيستون بيشترين سائيدگي در قسمت بالاي
سيلندر بوده و كمترين مقدار سائيدگي در قسمت پائين آن است .

بعلاوه مقدار سائيدگي سيلندر در جهت عمود
بر گجن پين بيشتر بوده و در امتداد گجن پين كمتر است  لذا بطور كلي ميتوان گفت كه حد متوسط مقدار سائيدگي
سيلندر بوسيله اولين رينگ پيستون ، در قسمت بالا 4 تا 6 برابرمقدار سائيدگي آن رينگ
در قسمت پائين است .

در موتورهاي چند سيلندر ، ميزان سائيدگي
سيلندرها نسبت بهم متفاوت بوده و مقدار حداكثر سائيدگي سيلندرها نيز نسبت به محل قرار
گرفتن آنها فرق مي كند. در سيلندرها علاوه بر سائيدگي هاي فوق الذكر ، وجود لبه نيز
مسئله مهمي است. كه در اثر رفت وآمدپيستون وتماس رينگ ها ،ديواره سيلندر سائيده شده
وقسمت بالاي آن بصورت لبه باقي مي ماند .

دليل سائيدگي سيلندر هاي موتور بيشتربوده
ودرزير فقط به دو موردآن اشاره ميشود:

1 –فشار وگرماي حاصل ازاحتراق،در قسمت بالاي
سيلندر بيشتر بوده و به تدريج كه پيستون بسمت پائين حركت مي كنداز درجه حرارت وفشار
آن كاسته مي شود .

2 –اگر مخلوط هوا و گازوئيل ،بعوض مخلوط
قابل احتراق به صورت قطرات گازوئيل وارد سيلندر شود (مثلا موقعيكه ساسات ،براي مدت
طولاني بسته باشد).اين قطرات ،لايه روغن ديواره سيلندرراشسته و رينگ هاي پيستون بيشتر
سبب سائيدگي سيلندر ميگردند.

2 ـ بازديد سيلندر هاي موتور

بازديد كلي بدنه موتور بايستي توسط تعمير
كار باتجربه انجام گرفته يا در تعميرگاه تراشكاري عملي شود،در صورت وجود شيارها يا
ترك ها يا خراشيدگي يا تاب برداشتگي درداخل سيلندر ها ويا در دو سمت بلوك موتور ،آنها
را مورد برسي قرار داد.همچنين فاصله بين پيچ ها و فواصل دو سيلندر را بازديد نموده
و ترك ها را تشخيص داد.مقدار سائيدگي داخل سيلندررا نيز بايد اندازه گرفته و نسبت به
تعمير (تراش يا سنگ زدن ) با تعويض بلوك سيلندر 
تصميم گرفت .

در صورتيكه عيب مهمي مشاهده نشود .مي توان
با تراش سيلندر ها مجددا از همان بلوك استفاده كرد ،تشخيص ترك هاي موئي سيلندر كه اغلب
سبب مخلوط شدن آب روغن پس از گرم شدن موتور مي گردند، كار آساني نبوده وبايستي  بوسيله دستگاه مخصوص وفرد با تجربه انجام شود.لذا
در موتور هائي كه هزينه تعمير آنها زياد است توصيه مي شود كه قبل از تراشكاري آزمايشي
روي ترك هاي موئي سيلندر انجام گيرد .

آزمايش خميدگي ياتاب برداشتگي سطح بالاي
بلوك سيلندر بوسيله خط كش فلزي انجام        
مي شود. بدين معني كه خط كش را روي سيلندر قرار داده وبا فيلر ميزان تاب برداشتگي
آن را تعيين مي كنند . واين مقدار نبايد از حد مجازبيشترباشد (003/0 اينچ براي هر شش
اينچ يا075/0 ميليمتر براي هر 15 سانتيمتر طول بلوك سيلندر است ). در غير اين صورت
بايد به وسيله ماشين كف زني سنگ زده شود . ضمناتوجه داشت كه مقدار فلز برداشته شده
نيز نبايد بيش از حد مجاز باشد .

بازديد داخل سيلندر بهتر است كه بوسيله
چراغ دوره گرد كه از قسمت پائين سيلندر گرفته ميشود انجام مي گيرد تا محل هاي معيوب
بهتر ديده شود.

3 ـوسائل اندازه گيري سيلندر

اندازه گيري داخل سيلندر بوسيله ميكرو مترداخلي
(ميكرومتر داخل سنج )يا ساعت داخل سنج انجام مي شود.

اندازه گيري قطر سيلندر بوسيله ميكرو متر
داخلي در امتداد گجن پين و عمود بر گجن پين انجام مي گيرد و اين عمل را بايد در قسمت
بالا وپائين ووسط سيلندر انجام داد . بطور كلي قطر هرسيلندررا در 6 نقطه اندازه گرفته
و ياد داشت مي كنند . سپس اختلاف بين قطر ماكزيمم ومينيمم هر سيلندر را پيدا كرده و
با بقيه سيلندر ها مقايسه مي كنند . از نتيجه آنها نسبت به تراش ياسنگ زدن سيلندر نصميم
گرفته مي شود .

براي اندازه گيري مقدار سائيدگي ، ساعت
راداخل سيلندر بالا وپائين برده و در جهت هاي مختلف مي چرخانند تا حركت عقربه .مقدار
سائيدگي سيلندر را نشان دهد .براي اندازه گيري مقدار پخي سيلندر ،غقربه ساعت را روي
صفر قرارداده  ونوك نقطه تماس را به ديوار سيلندر
چسبانده و دستگاه را بطرف پائين قشار ميدهند. تا انحراف عقربه مقدار پخي سيلندر را
نشان دهد .

ساده ترين روش براي تعيين مقدار پخي سيلندر
، بوسيله يك رينگ كمپرسي و فيلر ميباشد . بدين معني كه رينگ را در پائين ترين نقطه
حركت رينگ پيستون قرار داده و دهانه رينگ را با فيلر اندازه ميگيرند . سپس رينگ را
در بالاترين نقطه حركت رينگ پيستون قرار داده و مجدداً دهانه رينگ را اندازه ميگيرند
.دو رقم حاصل را از هم كسر كرده و به سه تقسيم مي كنند تا مقدار پخي سيلندر بطور تقريب
بدست آيد . ميكرومتر داخلي و ساعت داخل سنج سيلندر معمولاً داراي ميله هاي واسطي هستند
كه با استفاده از آنها ميتوان قطر سيلندرهاي بزرگتري را نيز از 2ـ 6 اينچ ( 50 ـ
150 ميليمتر )اندازه گرفت . دقت اندازه گيري اين دستگاه ها معمولاً 0005/0اينچ يا
01/0ميليمتر است . مزيت ساعت داخل سنج اينست كه مقدار انحراف يا سائيدگي سيلندر مستقيماً
از روي عقربه ساعت خوانده ميشود . در صورتيكه ميكرومتر داخلي را پس از هر اندازه گيري
بايستي بيرون آورده و رقم آنرا ياداشت نمود . اگر مقدار سائيدگي سيلندر كمتر از
008/0اينچ ( 2/0 ميليمتر )باشد ، مي توان با تعويض يك دست رينگ استاندارد مجدداً موتور
را بكار انداخت . در صورتيكه مقدار سائيدگي بيش از 010/0اينچ ( 25/0ميليمتر )باشد بايستي
سيلندرها با ماشين تراش داده شود . تعويض رينگ هاي موتور ، بجاي تراش و استفاده از
رينگ و پيستون اورسايز كار اساسي نبوده و پس از مدتي ،دوباره كشش موتور كم مي شود
. لذا اين كار را فقط در موارد استثنائي موقتاً انجام داده و بعداً در اولين فرصت تعمير
اساسي نمود.

 

 

 

 

دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو

 

کارآموزی تعمیر موتور خودرو

 

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تعمير
كامل اتومبيل

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه آ

 

 

بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور

 

 

كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور 1

 

 

آزمايش رينگ هاي پيستون10

 

 

كليات مربوط به بستن موتور13

 

 

بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور13

 

 

بستن پيستون ، گچن پين و شاتون15

 

 

جا انداختن رينگها روي پيستون16

 

 

جا انداختن پيستون و شاتون17

 

 

بستن اويل پمپ به بلوك موتور19

 

 

بستن فلايويل روي ميل لنگ19

 

 

بستن ميل سوپاپ 20

 

 

بستن دينام واستارت بر روي موتور24

 

 

بخش دوم : تعمير سيلندر

 

 

سائيدگي سيلندر و علل آن         25

 

 

سنگ زدن يا پوليش موتور30

 

 

بوش هاي سيلندر34

 

 

تعمير ترك هاي بلوك سيلندر36

 

 

بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر

 

 

عيب هاي سوپاپ37

 

 

بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و
طرز تنظيم آنها

 

 

تايمينگ41

 

 

بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها

 

 

كليات مربوط به شاتون و گجن پين48

 

 

سنگ زدن ميل لنگ61

 

 

يادآوري68

 

 

ساختمان ياتاقان71

 

 

علل صدمه ديدن ياتاقانها76

 

 

بخش ششم : عيب يابي

 

 

كاهش كشش موتور78

 

 

عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند83

 

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 90

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر کامل اتومبیل کارآموزی تعمیر موتور خودرو دانلود کارآموزی تعمیر موتور خودرو دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر اتومبیل کاراموزی ایران خودرو کارورزی ایران خودرو کاراموزی مکانیکی کارآموزی

پاورپوینت مدل سازی سيستم های بيولوژيکی

پاورپوینت مدل سازی سيستم های بيولوژيکی شبیه سازی زیستی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مدل سازی سيستم های بيولوژيکی،در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:1- انتقال توسط…

پاورپوینت مفهوم خلاقیت و عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت

پاورپوینت مفهوم خلاقیت و عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت مفهوم خلاقیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مفهوم خلاقیت و عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمفهوم خلاقيت…

پاورپوینت مدیریت خلاقیت

پاورپوینت مدیریت خلاقیت مدیریت خلاقیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت خلاقیت، در قالب ppt و در 82 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاهميت و ضرورت خلاقيتاهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومياهميت خلاقيت…

پاورپوینت معرفي GAC

پاورپوینت معرفي GAC,دانلود معرفي GAC,معرفي GAC پاورپوینت معرفي GAC رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي GAC،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شروع به کار GACتاريخچه شکل گيري GACرابطه ICANN و…

جزوه مبانی نظری معماری، تألیف استاد مهدی حجت

پایان نامه مبانی نظری معماری,تحقیق در مورد مبانی نظری معماری,تحقیق مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری ایرانی,مبانی نظری معماری موزه هنرهای معاصر,مبانی نظری معماری نقره کار,مقاله مبانی نظری معماری دانلود جزوه مبانی نظری معماری،…

تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد

پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد,تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد,دانلود پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد,مقاله پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت سوئیچ (Switch) در مهندسی اینترنت

پاورپوینت درباره سوئیچ,پاورپوینت سوئیچ,تحقیق درباره سوئیچ,سوئیچ,سوئیچ اینترنت,سوئیچ چیست,سوئیچ در شبکه چیست,سوئیچ شبکه dlink,سوئیچ شبکه چگونه کار میکند,سوئیچ شبکه چیست,سوئیچ شبکه دی لینک,سوئیچ شبکه صنعتی,سوئیچ شبکه فیبر نوری دانلود پاورپوینت سوئیچ (Switch) در مهندسی اینترنت دانلود…

تحقیق آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

پایان نامه پیرامون رشوه,پروژه رشوه,تحقیق در مورد رشوه,تحقیق رشوه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رشوه,دانلود تحقیق رشوه,مقاله رشوه تحقیق آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:آسیب شناسی رشوه…

پاورپوینت انواع قراردادها

انواع قراردادها,انواع قراردادهای پیمانکاری,انواع قراردادهای پیمانکاری epc,انواع قراردادهای پیمانکاری pdf,انواع قراردادهای تجاری بین المللی,پاورپوینت انواع قراردادها,پایان نامه انواع قراردادها,تحقیق انواع قراردادها,مقاله انواع قراردادها دانلود پاورپوینت انواع قراردادها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع انواع قراردادها،در…

پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی

پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی روش های نظارت و راهنمایی آموزشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع روش های نظارت و راهنمایی آموزشی،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش،…